Nominowani 2007

Nominowani 2007

Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia, po bardzo długich dyskusjach we własnym gronie, postanowiła w drugiej edycji konkursu wyróżnić 14 tytułów.

Nominacje do Nagrody Literackiej Gdynia 2007 zostały ogłoszone na konferencji prasowej podczas 52. Międzynarodowych Targów Książki, które miały miejsce w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie. Spotkanie poprowadził red. Jacek Żakowski, a jury reprezentowali Małgorzata Łukasiewicz, Elżbieta Gwiazdowska (sekretarz) oraz prof. Piotr Śliwiński (przewodniczący). Kapituła Nagrody Literackiej Gdynia obradowała jeszcze w maju. Ostatecznie wskazała na 14 tytułów, spośród których, jesienią, podczas Gali Finałowej w Gdyni, wyłoni zwycięzców w poszczególnych kategoriach.

Fragmenty komentarza przewodniczącego Kapituły, profesora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza Piotra Śliwińskiego:

„Sądzimy, że w myśleniu o największych książkach ostatniego roku trzeba brać pod uwagę… książki ostatniego roku, a nie największy dorobek życia. Nie liczą się zasługi zaprzeszłe, ani spodziewane w przyszłości.”
„Pewnie nie jest żadną niespodzianką nominowanie Skazy (Magdaleny Tulli – od red.), czy powieści Myśliwskiego (Traktat o łuskaniu fasoli – od red.), ale też my nie dążyliśmy, żeby Państwa zaskakiwać, tylko do tego, by czuć się wolni w poszukiwaniach tego, co interesujące.”
„Jeżeli rozmawiamy o poezji, to nie rozmawiamy o ideach w pierwszej kolejności, ani o intencjach, tylko rozmawiamy, co się dzieje interesującego w języku. Bowiem nie ma poezji, która mogłaby się napełnić wielkimi, nowymi, frapującymi przeżyciami, jeżeli nie jest w stanie uczynić tego w języku budzącym zafrapowanie. W dużej mierze to kryterium rozciąga się także na prozę. Natomiast w kategorii eseistyka zwracają uwagę tytuły, które mogłyby być nominowane także do nagrody naukowej, polemistycznej czy historycznej.”

Lista książek nominowanych do Nagrody Literackiej GDYNIA 2007

POEZJA
1. Marek Krystian Emanuel Baczewski,  Morze i inne morza, Instytut Mikołowski
2. Wojciech Bonowicz, Pełne morze, Biuro Literackie
3. Edward Pasewicz, Henry Berryman Pięśni, Kserokopia
4. Tomasz Różycki, Kolonie, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
5. Marcin Świetlicki, Muzyka środka, Wydawnictwo A5

PROZA
1. Andrzej Bart, Don Juan raz jeszcze,  Wydawnictwo Literackie
2. Wiesław Myśliwski, Traktat o łuskaniu fasoli, Społeczny Instytut Wydawniczy ZNAK
3. Marian Pankowski, Bal wdów i wdowców, Korporacja Ha!art
4. Magdalena Tulli, Skaza, Wydawnictwo W.A.B.
5. Witold Wedecki, Czarne rondo, Wydawnictwo W.A.B.

ESEISTYKA
1. Joanna Orska, Liryczne narracje. Nowe tendencje w poezji polskiej 1989-2006, Wydawnictwo Universitas
2. Krzysztof Rutkowski, Ostatni pasaż, Słowo/Obraz Terytoria
3. Krzysztof Środa, Projekt handlu kabardyńskimi końmi, Świat Literacki
4. Andrzej Żbikowski, U genezy Jedwabnego. Żydzi na Kresach Północno-Wschodnich II Rzeczypospolitej wrzesień 1939 lipiec 1941, Żydowski Instytut Historyczny