Zapraszamy do zgłaszania książek wydanych w 2018 roku!

Zapraszamy do zgłaszania książek wydanych w 2018 roku!

Prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek – ogłasza XIV edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski.  

Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2018 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2019 roku.

Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2019 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem Sekretarza Kapituły:  

Natalia Gromow - Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia  Tel. (58) 622 73 55, faks (58) 622 64 17, e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl  Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie www.nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”. Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły.

Fot. Wojtek Rojek