Zapraszamy do zgłaszania książek wydanych w 2017 roku!

Zapraszamy do zgłaszania książek wydanych w 2017 roku!

Prezydent Gdyni – Wojciech Szczurek – ogłasza XIII edycję ogólnopolskiego konkursu Nagroda Literacka GDYNIA dla najlepszych książek ubiegłego roku w czterech kategoriach: proza, poezja, eseistyka, przekład na język polski. 

Książki muszą być napisane w języku polskim i wydane po raz pierwszy w 2017 roku. Nagroda w każdej kategorii wynosi 50 tys. zł. Finał konkursu odbędzie się we wrześniu 2018 roku. Kandydatury do Nagrody mogą zgłaszać do 31 stycznia 2018 r. wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat, a także: wydawnictwa i osoby reprezentujące instytucje kultury oraz media o charakterze literackim, za pośrednictwem Sekretarza Kapituły: 


Natalia Gromow - Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni, ul. Świętojańska 141-143, 81-401 Gdynia Tel. (58) 622 73 55, faks (58) 622 64 17
e-mail: sekretariat@bibliotekagdynia.pl

Zasady zgłaszania kandydatur określa Regulamin Nagrody dostępny na stronie nagrodaliterackagdynia.pl w zakładce „Nagroda”.
Wszelkich informacji udziela Sekretarz Kapituły.