KAPITUŁA

KAPITUŁA

Jako że Nagroda Literacka Gdynia ma charakter ogólnopolski, również ośmioosobowa Kapituła Nagrody odzwierciedla ten fakt swoim składem. Znaleźli się w niej znakomici reprezentanci ośrodków literackich i uniwersyteckich z różnych stron kraju.

 

SKŁAD KAPITUŁY 2018/2019:

Przewodnicząca /

prof. dr hab. Agata Bielik-Robson – zamieszkała w Warszawie. Pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN oraz w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. Opublikowała pięć książek: „Na drugim brzegu nihilizmu” (1997), „Inna nowoczesność” (2000), „Duch powierzchni: rewizja romantyczna i filozofia” (2004), „Romantyzm, niedokończony projekt. Eseje” (2008) oraz “Na pustyni. Kryptoteologie późnej nowoczesności” (2008). Zajmuje się współczesną filozofią podmiotu, teorią literatury oraz filozofią religii, ze szczególnym uwzględnieniem judaizmu.

 

 

Eliza Kącka - doktor, adiunkt na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego. Opublikowała książki akademickie: „Stanisław Brzozowski wobec Cypriana Norwida” (Warszawa 2012) oraz „Lektura jako spotkanie. Brzozowski - tekst - metoda” (Kraków: Universitas, 2017), a także książkę prozatorską „Elizje” (Kraków: Lokator, 2017). Współredaktorka antologii poezji najnowszej "Poeci i poetki przekraczają granice” (FA-art, 2011), redaktorka wyborów poezji mniej współczesnej (w tym Norwida). Członkini Zarządu Głównego TLiAM. Z sieci znana głównie (w swoim mniemaniu) jako autorka małych próz/nasłuchów miejskich. Recenzentka i czytelniczka literatury najnowszej. 

 

 

prof. dr hab. Adam Lipszyc – eseista i tłumacz, pracuje w Instytucie Filozofii i Socjologii Państwowej Akademii Nauk, uczy w Szkole Nauk Społecznych, w Collegium Civitas oraz na Uniwersytecie Muri im. Franza Kafki. Laureat nagrody Literatury na Świecie im. Andrzeja Siemka, nagrody Allianz Kulturstiftung i Nagrody Literackiej GDYNIA. Ostatnio opublikował książkę „Czerwone listy. Eseje frankistowskie o literaturze polskiej” (Kraków, 2018).


prof. dr hab. Jerzy Jarniewicz – poeta, krytyk literacki, tłumacz. Wykłada literaturę angielską na Uniwersytecie Łódzkim. Jest członkiem zespołu redakcyjnego „Literatury na Świecie”. Opublikował wiele tomów poetyckich, ostatnio „Woda na Marsie” (2015), a także kilkanaście książek krytycznoliterackich, m.in. „Heaney. Wiersze pod dotyk” (2011), „Gościnność słowa. Szkice o przekładzie literackim” (2012) oraz „Podsłuchy i podglądy” (2015). Przekładał Jamesa Joyce’a, Philipa Rotha, Johna Banville’a, Edmunda White’ a, Dereka Walcotta, Charlesa Simica i wielu innych. Mieszka w Łodzi. 

Zbigniew Kruszyński – prozaik i tłumacz; opublikował m.in. „Schwedenkräuter”, „Szkice historyczne”, „Na lądach i morzach”, „Powrót Aleksandra”. Laureat nagród Brulionu, Fundacji Kultury, Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek oraz nagrody im. Andrzeja Kijowskiego. Mieszka w Kotlinie Kłodzkiej, na uniwersytecie w Sztokholmie prowadzi warsztaty translatorskie. Pierwszy w historii laureat Poznańskiej Nagrody Literackiej im. Adama Mickiewicza za wybitne zasługi dla polskiej literatury i kultury.

 

 

prof. dr hab. Tomasz Swoboda - eseista i tłumacz, autor książek „To jeszcze nie koniec?” (2009), „Historie oka. Bataille, Leiris, Artaud, Blanchot” (2010), „Histoires de l’œil ” (2013) oraz „Powtórzenie i różnica. Szkice z krytyki przekładu” (2014); laureat nagrody „Literatury na Świecie” za przekład oraz Nagrody im. Andrzeja Siemka za „Historie oka”; tłumaczył na polski Baudelaire’a, Nervala, Bataille’a, Leirisa, Sartre’a, Barthes’a, Caillois, Starobinskiego, Didi-Hubermana i Le Corbusiera, a także serię komiksową Ariol; pracuje na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego.

 

prof. dr hab. Aleksander Nawarecki – kierownik Zakładu Teorii Literatury na Uniwersytecie Śląskim; historyk literatury i eseista, autor książek:  "Czarny karnawał" (1991), "Rzeczy i marzenia" (1993), "Pokrzywa" (1996), "Mały Mickiewicz" (2003), "Lajerman" (2011), "Parafernalia" (2014),), współautor podręcznika" Przeszłość to dziś" (2003), wydawca poezji ks. Baki (1986, 2000), redaktor serii "Miniatura i mikrologia literacka" (2000-2003). Laureat nagród im. Aleksandra Brücknera, Śląskiego Tacyta, Śląskiego Wawrzynu Literackiego. 

 

 

Natalia Gromow - sekretarz Nagrody Literackiej GDYNIA od 2016 roku i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, wcześniej pracowała w Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku na stanowisku kierownika Działu Marketingu i PR oraz rzecznika prasowego. Absolwentka historii na Uniwersytecie Gdańskim oraz studiów podyplomowych Marketing kultury (Uniwersytet Warszawski) i Innowacyjne praktyki public relations (Uniwersytet Gdański). Pomysłodawczyni i osoba odpowiedzialna za wdrożenie oraz sukces Karty do Kultury oraz wielu kampanii marketingowych promujących czytelnictwo i korzystanie z bibliotek. Wolontariuszka Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. W ramach sieci LABIB prowadzi grupę zajmującą się zagadnieniami funkcjonowania bibliotek w rzeczywistości rynkowej oraz programem wymiany zawodowej dla bibliotekarzy „Praktyka dla praktyka”. Mieszka w Gdańsku pracuje w Gdyni.

 

CZŁONKOWIE KAPITUŁY W POPRZEDNICH LATACH

 

Marek Bieńczyk – członek Kapituły w latach 2006 – 2018, pisarz, autor kilkunastu książek eseistycznych i prozatorskich. Tłumacz literatury francuskiej.

 

prof. dr hab. Jacek Gutorow - członek Kapituły w latach 2014 – 2018, profesor Uniwersytetu Opolskiego – poeta, krytyk literacki, eseista i tłumacz z języka angielskiego. Autor sześciu tomów poetyckich (najnowszy to "Kartki", 2015) oraz pięciu zbiorów krytycznoliterackich m. in. "Niepodległość głosu. Szkice o poezji polskiej po 1968 roku" (2003), "Urwany ślad. O wierszach Wirpszy, Karpowicza, Różewicza i Sosnowskiego" (2007) i "Księga zakładek" (2011). Tłumaczy poezję brytyjską (m. in. Charles Tomlinson, Geoffrey Hill, Simon Armitage, Mark Ford) i amerykańską (m. in. Wallace Stevens, Ron Padgett, John Ashbery, Joshua Clover). Pracuje na Uniwersytecie Opolskim, gdzie wykłada literaturę anglojęzyczną.

 

Małgorzata Łukasiewicz – członek Kapituły w latach 2006 – 2018, tłumaczka, eseistka, zajmuje się głównie kręgiem kultury języka niemieckiego. Przekładała m. in. Adorna, Habermasa, Hessego, Nietzschego, Sebalda, Süskinda, Roberta Walsera. Opublikowała książki eseistyczne: "Rubryka pod różą" (2007); "Jak być artystą. Na przykładzie Thomasa Manna" (2011); "Dziwna rzecz – pisanie" (2012). Współpracuje z wieloma wydawnictwami, mediami i instytucjami kultury. Mieszka w Warszawie. 

 

prof. dr hab. Piotr Śliwiński – przewodniczący Kapituły w latach 2006 – 2013, historyk i krytyk literacki, znawca i badacz poezji współczesnej; profesor w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Autor wielu artykułów i książek krytycznoliterackich (m.in. „Przygody  z wolnością. Uwagi o poezji współczesnej”), współautor „Literatury polskiej XX wieku” (razem z Anną Legeżyńską i Bogumiłą Kaniewską), „Literatury polskiej 1976-1998” (razem z Przemysławem Czaplińskim) i „Poezji polskiej po 1968 roku” (razem z Anną Legeżyńską). Laureat wielu nagród m.in. Nagrody im. Józefa Łukaszewicza oraz Nagrody im. Kazimierza Wyki za wybitne osiągnięcia w dziedzinie krytyki literackiej, eseistyki i historii literatury.

 

prof. Alina Brodzka – Wald – członek Kapituły w latach 2006 – 2008, literaturoznawca, wieloletni profesor w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, była członkiem Komitetu Nauk o Literaturze PAN, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego i Komitetu Głównego Olimpiady Literatury i Języka Polskiego. Zajmowała się literaturą postyczniową oraz literaturą współczesną w kontekstach międzynarodowych. Wypromowała ponad 20 doktorów. Prof. Alina Brodzka – Wald zmarła w 2011 roku.

 

Piotr Sommer – członek Kapituły w latach 2006 – 2008, poeta i tłumacz współczesnej poezji amerykańskiej i angielskiej, redaktor naczelny miesięcznika „Literatura na świecie”; książkowe wybory wierszy Sommera ukazały się po angielsku, niemiecku i słoweńsku; jest laureatem wielu nagród, m.in. Nagrody im. Barbary Sadowskiej, Nagrody Kościelskich (1988) i Nagrody Poetyckiej Silesius za całokształt twórczości (2010).

 

prof. Paweł Śpiewak –  członek Kapituły w latach 2006 – 2008, historyk idei, socjolog, publicysta, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego; w 2013 otrzymał Nagrodę im. Księdza Józefa Tischnera w kategorii „pisarstwo religijne lub filozoficzne” za całokształt twórczości. Jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Był w kolegiach redakcyjnych „Res Publiki Nowej” i „Przeglądu Politycznego”. Stały współpracownik „Wprost” i „Życia Warszawy”.

 

Elżbieta Gwiazdowska – w latach 2006 – 2007 sekretarz Kapituły, była dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni.

dr Violetta Trella – była sekretarz Kapituły i dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego i Wyższej Szkoły Dziennikarskiej w Warszawie. Ukończyła filologiczne studia doktoranckie na Uniwersytecie Gdańskim.